NCR oferuje kompleksowe rozwiązanie informatyczne powiązane z usługą wsparcia eksploatacji sieci terminali samoobsługowych (bankomatów i wpłatomatów) – system MicroVision.

System MicroVision umożliwia zdalny dostęp do danych o pracy terminali takich jak logi/dzienniki elektroniczne, komunikaty, liczniki, kwoty transakcji i kwoty rozliczeń maszyn (rozładowań/zasileń), informacje o zacięciach oraz reklamacje Klientów Banku.

MicroVision

Podstawą funkcjonalności MicroVision są dzienniki elektroniczne urządzeń oraz dostępne w nich informacje. NCR oferuje i eksploatuje na potrzeby świadczonych usług zintegrowane systemy obsługi dzienników terminali NCR oraz obsługi reklamacji terminalowych.

Wykorzystanie rozwiązań NCR zapewnia wygodny i efektywny dostęp dla pracowników Banku do dzienników za pośrednictwem protokołu http i przeglądarki internetowej.

MicroVision udostępnia funkcje:

  • informacja o statusie działania terminali: bankomatów, wpłatomatów;
  • przegląd dzienników dla danego terminala za zadany okres;
  • wyszukiwanie transakcji kartowych;
  • informacje o transakcjach nieudanych;
  • status kaset oraz wiele innych funkcji przydatnych przy eksploatacji sieci terminali samoobsługowych.

MicroVision pozwala kontrolować kompletność i ciągłość posiadanych dzienników terminali. Na bieżąco dostępne są wykazy brakujących dzienników ułatwiające administratorom sieci podejmowane szybkich interwencji celem ich odtworzenia.

Wersja demonstracyjna systemu MicroVision jest dostępna na stronach internetowych www.ncr-partner.pl.