Zarządzanie siecią terminali samoobsługowych wiążą się ze stałą kontrolą wszystkich zdarzeń i procesów mających miejsce podczas eksploatacji bankomatów. Wiedza i wieloletnie doświadczenie Zespołu Wsparcia Eksploatacji Sieci Terminali NCR zapewniają skuteczność w rozwiązywaniu problemów transakcyjnych i analizę wskazanych zdarzeń.

Oferowane usługi wsparcia obejmują czasochłonną analizę logów pod kątem przebiegu transakcji, przyczyn błędów bądź awarii, a także skutków określonych działań (operatorskich bądź klienta) w trakcie bieżącej eksploatacji urządzeń.

Usługi Wsparcia Eksploatacji Sieci Terminali opierają się w głównej mierze na informacjach zawartych w dziennikach/logach urządzeń. W zależności od potrzeb Banku/Właściciela Sieci, zakres danych wejściowych może być poszerzony o dodatkowe informacje takie jak komunikaty pracy urządzeń, dane rozliczeniowe, dane transakcyjne itp. Dzięki temu, przekazywane Bankowi wyniki analiz, rekomendacje i sugestie mogą być pełniejsze i bardziej jednoznaczne.

Reklamacje

Wykonywane analizy logów/dzienników są przede wszystkim nieocenione w zakresie obsługi zgłoszeń reklamacyjnych Klientów Banku. Wsparcie oferowane przez Zespół Reklamacji NCR gwarantuje wysoką jakość usług oraz sprawną i efektywną weryfikację roszczeń Klientów Banku. Nierzadko pozwala to na uzyskanie przez Bank oszczędności na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.

Konsultacje

Wśród oferowanych przez usług znajdują się również konsultacje w zakresie poza-reklamacyjnym związane z:

  • oceną i interpretacją przebiegu zdarzeń na terminalach samoobsługowych, takich jak przebieg rozładowań/zasileń;
  • podawaniem wybranych informacji z logów/dzienników (użycia kart, podejrzane transakcje, stany gotówki, ilość zaciętych banknotów ilość i przyczyny zacięć);
  • wyjaśnianiem niezgodności rozliczeniowych maszyn.
Realizację powyższych usług umożliwia i znacząco usprawnia System MicroVision.